english

Dotační projekt Zkoušky otvorových výplní

Projekt je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti provedením zkoušek fyzikálních vlastností oken a dveří, jež jsou důležité pro možnost ucházet se o zakázky nejen ve výběrových řízeních.

Dotace